Needs & Contribution Matrix – deel 2

Tijdens een in-company Alliance Masterclass afgelopen week, gebruikten de deelnemers de Needs & Contributions matrix voor een van hun bestaande allianties. Het doel van deze oefening was om de deelnemers een stap achteruit te laten zetten, om zo met een frisse blik opnieuw naar de alliantie te kijken.

De eerste versie van de Needs & Contribution matrix is ontworpen om jou te helpen helderheid te krijgen in wat iedere partner meebrengt in de alliantie én wint van de alliantie. In de meeste situaties wordt de matrix gebruikt in de alliantie creatie fase. Het is echter ook heel handig om de tool te gebruiken voor een relaunch van een alliantie, of om een alliantie opnieuw te beoordelen. 

In de masterclass hielp de tool de deelnemers om de volgende vraag opnieuw te beantwoorden: “waarom zitten wij in deze alliantie”. Het hielp hen ook om ze voor te bereiden op een mogelijke relaunch, als nodig. In twee groepen gebruikten ze de matrix en maakten ze op basis van de resultaten een actieplan om de alliantie te verbeteren.

Beide groepen kwamen met een handige toevoeging aan versie 2 van de tool. Hun suggestie was om, naast de needs, contributions en voordelen, ook de risico’s van een alliantie te identificeren. Deze toevoeging zorgt voor een completere assessment. Een risico assessment van een bestaande alliantie is wellicht makkelijker dan wanneer de tool wordt gebruikt voor de creatie van een nieuwe alliantie. In beide gevallen: maak een actieplan gebaseerd op de uitkomst van de tool, om zo de gaten en potentiële risico’s te identificeren. 

Probeer versie 2 eens uit op een van je allianties en laat me weten hoe het ging!


Lees meer

Alliance Masterclass