Business ecosystemen: Hype of Fact?

Als je een Google search doet naar “Ecosystemen”, is de eerste pagina met resultaten gevuld met links naar ecosystemen in de natuur. Als je echter kijkt naar recente reclameleuzen van bedrijven in business en alliantiemanagement, zou je wellicht kunnen denken dat een ecosysteem een nieuwe benaming is voor twee of meer organisaties die samenwerken.

Wikipedia zegt het volgende: “Een ecosysteem bestaat uit organismen, hun omgeving en de wisselwerkingen tussen beide, binnen een afgebakende eenheid.” Als je dit leest met een business ecosysteem perspectief in gedachten, zijn er in een business ecosysteem dus meerdere partijen die samenwerken – als zijnde een systeem. Het kan zelfs meerdere samenstellingen hebben! Het beste voorbeeld dat ik hieromtrent kan bedenken, is het ecosysteem rondom Signify’s Philips Hue lighting system.

Dit ecosysteem bestaat uit meerdere lagen:

  1. Gezamenlijke voorstellen, proposities, gebaseerd op bilaterale allianties, om ervoor te zorgen dat de geboden oplossing naadloos zou werken als één systeem,
  2. Deelname aan industry standards, waarbij meerdere partners samenwerken om een communicatiestandaard in te stellen, om zo de interoperabiliteit te waarborgen,
  3. Een community waarbij derde partij developers hun oplossing kunnen aandragen voor maximum interoperabiliteit met het HUE systeem.

Samen zorgen deze 3 lagen voor een systeem: een business ecosysteem.

We hadden al geconstateerd dat gebruik van data steeds belangrijker wordt: organisaties zullen daarom op verschillende manieren meer en meer samen moeten werken. Een samenwerking zal veelzijdiger worden en veel wendbaarder, wat een andere dynamiek teweeg gaat brengen. Waar meerdere bedrijven samenwerken in verschillende samenstellingen, zullen ecosystemen ontstaan. De concurrent van vandaag, kan de partner van morgen zijn en vice versa. Ecosystemen vereisen een aangepaste vorm van alliantiemanagement om succesvol te kunnen zijn. 

Ecosystemen zijn “on the rise”, dat is een fact. Wanneer bedrijven echter de term ecosysteem losjes gebruiken als een nieuwe naam voor allianties, proberen ze gewoon mee te profiteren van de hype!


Lees meer

Alliance Masterclass